Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 10. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 17. (Pozsony, 2009)

Krúdy Gyula összes művei még soha nem jelentek meg nyomtatásban. Az író halála után két életműsorozat indu It, ám egyik sem vált teljessé. Az első 1957 és 1975 között bármiféle időrendi vagy műfaji koncepciót mellőzve, majdhogy­nem rögtönzésszerűen adta közre Krú­dy munkáit. A második 1976-ban indult a Szépirodalmi Kiadó gondozásában. Krúdy Gyula művei címmel 20 kötet látott napvilágot, ám a sorozat 1989-ben végleg félbeszakadt.. Kiadónk arra vállalkozik, hogy az el­következő több mint egy évtized során mintegy ötven kötetben megjelenteti Krúdy Gyula Összegyűjtött műveit. Re­ményeink szerint évente három-négy kötettel lepjük meg az olvasókat. A fent említett két csonka sorozatban megje­lent írások mellett közel háromezer (!), eddig jobbára csak a kutatók által ismert Krúdy-szöveget adunk közre. A műve­ket műfajok szerint és időrendben kö­zöljük. Az egyes műfajcsoportok: regé­nyek és nagyobb elbeszélések, ifjúsági regények, elbeszélések, drámai művek, publicisztikai művek, levelezések. Hisszük, hogy ezzel az eddigi legtel­jesebb Krúdy-sorozattal azoknak az ínyenc olvasóknak is újat tudunk nyúj­tani, akik már régóta otthonosan mo­zognak e klasszikusunk csodálatos világában. Ha minden szépsége mélyére akarunk lejutni, akkor legtöbb mondatát leg­alább kétszer kell elolvasnunk. Kelemen Perkátai László

Next