Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 5. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 9. (Pozsony, 2007)

Krúdy Gyula összes művei még soha nem jelentek meg nyomtatásban. Az író halála után két életműsorozat indult, ám egyik sem vált teljessé. Az első 1957 és 1975 között bármiféle időrendi vagy műfaji koncepciót mellőzve, majdhogy­nem rögtönzésszerűen adta közre Krú­dy munkáit. A második 1976-ban indult a Szépirodalmi Kiadó gondozásában. Krúdy Gyula művei címmel 20 kötet látott napvilágot, ám a sorozat 1989-ben végleg félbeszakadt. Kiadónk arra vállalkozik, hogy az elkövetkező több mint egy évtized so­rán mintegy ötven kötetben megjelen­teti Krúdy Gyula Összegyűjtött mű­veit. Reményeink szerint évente há­rom-négy kötettel lepjük meg az ol­vasókat. A fent említett két csonka so­rozatban megjelent írások mellett kö­zel háromezer (!), eddig jobbára csak a kutatók által ismert Krúdy-szöveget adunk közre. A műveket műfajok sze­rint és időrendben közöljük. Az egyes műfajcsoportok: regények és nagyobb elbeszélések, ifjúsági regények, elbe­szélések, drámai művek, publicisztikai művek, levelezések. Hisszük, hogy ezzel az eddigi legtel­jesebb Krúdy-sorozattal azoknak az ínyenc olvasóknak is újat tudunk nyúj­tani, akik már régóta otthonosan mo­zognak e klasszikusunk csodálatos vi­lágában. Az Idő költője volt. Az elveszett és megtalált időé, holott Proust-nak tán a nevét sem hallotta. Kárpáti Aurél

Next