Bezeczky Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén (Pozsony, 2008)

Bezeczky Gábor (1955) irodalomtör­ténész, a Magyar Tudományos Aka­démia Irodalomtudományi Intézeté­nek munkatársa, a Literatura felelős szerkesztője. A Kalligram Kiadó gon­dozásában megjelenő Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei egyik sorozat­­szerkesztője. könyvei: Metafora, narráció, szociolingvisztika Bp., Akadémiai, 2002. Krúdy Gyula :Szindbád Bp., Akkord, 2003. Véres aranykor, hosszú zsákutca Bp., Balassi, 2005. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom