Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az Asszimilációról (Pozsony, 2009)

Biczó Gábor (1968) filozófus, kul­turális antropológus. Az ME ВТК kulturális antropológiai tanszé­kén tanít. eddigi kötetei: A tragédia délelőttje - Az ifjú Nietz­sche filozófiai perspektivizmusa (Osiris, Budapest, 2000) Asszimilációkutatás - elmélet és gya­korlat. (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004) Csillagok vándora. Antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról. (ME KVAI, Miskolc, 2008) WWW.KALLIGRAM.com

Next