Bihari Péter: 1914. A nagy háború száz éve. Személyes történetek (Pozsony, 2014)

„Princip jól célzott. Pontosan az éle­tünk közepébe” - írta Márai Sándor 1914 végzetes nyaráról. A Nagy Háború több mint ötven hónapja a XX. század „őskatasztrófája” lett, amely gyökere­sen alakította át Európát és az európa­iak életét. Ez a könyv a résztvevők sze­mével, személyes sorsok sokaságán ke­resztül mutatja be a háború teljes törté­netét. Felsorakoznak a névtelen front­harcosok és az ismeretlen háziasszo­nyok, a kor katonai és politikai vezetői, sőt az olyan későbbi hírességek is, mint De Gaulle és Hitler, Rommel és Zsukov, Montgomery és Truman. Nem kevés­bé fontos, hogy megismerjük: miként látta a sorsfordító négy évet Keynes és Karinthy, Ady és Babits, Max Weber és Thomas Mann, Schnitzler és Hasek, Otto Dix és Ferenczi Sándor. A kötet alapvetően tematikus felépítése lehető­vé teszi, hogy a magyar események be­ágyazódjanak a háború egyetemes tör­ténetébe, és hogy a megszokottnál jó­val nagyobb teret kapjanak a hátország gazdasági, társadalmi, politikai és kul­turális folyamatai. WWW.KALLIGRAM.COrn

Next