Blénesi Éva: Cigánynak lenni. Közelítések Bari Károly alkotói világához (Budapest, 2018)

ari Károly költészetével először 1976-ban találkoztam, amikor középiskolás koromban véletlen­szerűen rábukkantam a kolozsvári fő­téri antikváriumban az Elfelejtett tü­zek című kötetére. Meghatározó él­mény volt számomra a versekkel való ismerkedés, de a gondolat, hogy egy monografikus igényű elemzésbe kezd­jek a költő pályamunkájáról, csak 2009 után érlelődött meg bennem. Jelen monográfiában kísérletet te­szek egy komplex alkotói univerzum különböző rétegeinek a felfejtéséhez Bari Károly képi-lírai önteremtésének különböző stációin keresztül. Az alko­tó öndefiníciójából kiindulva, elsősor­ban Bari Károly költői tevékenységére koncentráltam. Elemzéseim során mindvégig szem előtt tartottam a szerzőnek azt a kité­telét - mivel teljes mértékben osztom a véleményét -, miszerint az etnikai hovatartozás és az alkotás közötti ösz­­szefüggés vonatkozásában markán­san meg kell vonni a határokat, hiszen az etnicitás nem esztétikai kategó­ria, ezért annak hangsúlyozása erősen csorbítaná az értelmezés körét. Blénesi Éva *2 . *• r . - .

Next

/
Oldalképek
Tartalom