Boldog-Bernád István (szerk.) et al.: Böethy Zsigmond. Válogatott írások (1839-1849) (Pozsony, 2019)

Beöthy Zsigmond VÁLOGATOTT ÍRÁSOK (1839-1849) 3> I— r— »—1 CD ^3 3> 2 tál el^^^ hassuk. Beöthy Zsigm^M február 17-kén szülei Komáromban. Atyja íráspár a megyei когЯВ egyik tisztelt férfi a, több me^ gye táblabirája volt; édes anyja Kovács Katalin, derék veterán írónk Kovács Pál nő- ^ vére. Elemi s gymnáziumi is­koláit szülő városában végez­vén, jogi tanfolyamra a po­­zsonyi akadémiába ment; majd а рЛ egyetemre, hol a jogot kitűnő sikerrel 1Л gezvén, 1841-ben, huszonkét éves korába* ügyvéddé eskettetett. A megyei hivatali pálya már előbb megnyílt előtte, aljegyzővé) választatvánKomárommegyében,s ez állás-'

Next