Bombitz Attila: Harmadik félidő. Osztrák/magyar történetek (Pozsony, 2011)

Bombitz Attila (1971). Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. A Szegedi Tudomány­­egyetem Osztrák Irodalom és Kultúra Tan­székének oktatója, a Bécsi Egyetem Franz Werfel kutatói ösztöndíjasa. Szakterüle­te a kortárs magyar és német nyelvű iro­dalom. Társszerkesztője a magyar iroda­lom német nyelvű megjelenését vizsgá­ló befogadástörténeti tanulmánykötetek­nek (Grimm) és az Österreich-Studien Sze­ged (Praesens) sorozatnak. Baka István életmű-kiadásának szöveggondozója (Ti­­szatáj Könyvek). A Tiszatáj folyóirat szer­kesztésében adta ki több alkalommal az Osztrák történetek című tematikus számát. Önálló kötetei: Mindenkori utolsó vilá­­gok.Osztrákregénykurzus(M\iqram,200'\), Akit ismerünk, a kit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium (Kalligram, 2005). Szer­zője és társszerkesztője az Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler (Praesens, 2009) és az „Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" Ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard (Praesens, 2010) című tanulmányköteteknek. WWW.KALLIGRAM.com

Next