Bretter Zoltán: Politika a határon. A Devlin-Hart vita (Pozsony, 2004)

Bretter Zoltán 1958-ban született Kolozsvá­rott. A Babe§-Bolyai Tudományegyetemen kezdte filozófia-történelmi tanulmányait, majd Budapesten filozófia és szociológia sza­kon szerzett oklevelet. 1987 óta a Pécsi Tu­dományegyetemen politikai filozófiát tanít. 1990-től 1998-ig országgyűlési képviselő. PhD tudományos fokozatát 2002-ben szerez­te, dolgozata képezi jelen könyv alapját.

Next