Csobánka Zsuzsa: Hideg bűnök (Pozsony, 2011)

А Яг'й?е^ bűnök versei az érzelmek, a test, az identitás, a férfi-nő kapcso­latok kíméletlen élveboncolása az el­viselhetetlen, uralhatatlan nyelv ál­tal, amely maga a túlélés drámája. Egy nő a semmiben: a szavak gerin­cén, ahogy mozognak, látni a rette­gést és a kiszolgáltatottságot. Ebből verset írni félelmetes engedelmesség, az írás fegyelmezettségének aláve­tett hóhér és végképp betört állat ké­pessége a szabadságra. Éppen ezért ez a nyelv mégis laza csuklómozdu­latok sorozata, amellyel az önkínzás és a szenvedés egyáltalán elbeszél­­hetővé válik. W W W.X A i L LG RAM. С-0Щ?1%Ш ■ ?• * . >Л'

Next

/
Oldalképek
Tartalom