Csobánka Zsuzsa: Majdnem Auschwitz (Pozsony, 2013)

„Apám úgy mesélte, hogy Edithez este csöngettek. Edit az apai nagy­anyám volt, az Üllői úton bújt be­le sebtiben a körömcipőbe, hirtelen nem talált mást. A kabát köré sálat te­kert, a kalapért nyúlt, amikor még­is elmosolyodott: Mi az Istennek, de tényleg. Pár éve megtanulta, nincs olyan, hogy emberi méltóság, heten­te járt hozzá a nyilas, hogy ne vigyék el őt is Jákob után. Ingyen nem kap az ember semmit, ezt megtanulta, azt is, van gonoszság. Mikor először kopo­gott, még ketten voltak, kint is, bent is, Edit és a férje, Jákob nagyapám, il­letve a nyilasok. Suhanc volt az egyik, a másik szikár ötvenes, biccentett csak, alig beszélt. A szavai keményen pattogtak, Edit tiszta kék szemében nem talált menedéket egyik férfi sem. Jákobért jöttek, ő meg, ha ember tehet ilyen képtelenséget, már mindenre fel volt készülve, de nem mert végigsimí­tani a felesége hasán. Apám csönd­ben lebegett, úszkált, arasznyi testtel. A suhanc az ajtóból visszafordult, alig lehetett tizenhat éves, Edit folyószerü szeme pedig szép volt, tiszta, és nem sokkal később holtág, mert amikor pár óra múlva újra kopogott az ajtón, tudta, mi következik. És Edit elátkoz­ta az Istent, elfelejtette a nevét. A fi­út azzal büntette, hogy mialatt las­san gombolta az ingét, énekelni kezd­te a Duna partjánt.” WWW. KÁLIIG R A M.COm

Next