Dalos György: A közgazdász bukása (Pozsony, 2013)

Dalos György a tőle megszokott fi­nom iróniával rajzolja meg a Kádár­korszak, majd a rendszerváltás és az azt követő időszak politikai, erköl­csi meghasonlását. A regény hőse, feladva irodalmi ambícióit, közgaz­dászként próbál érvényesülni, élet­ben és talpon maradni a rendszer rángatása ellenére. Lehet-e sikeres a megalkuvásból választott életpá­lya, vagy ez a döntés végérvényesen elindít az emberi és egzisztenciá­lis szétcsúszás felé? Erre a kérdés­re keresi a választ Dalos György új regénye, és a főhős életének krízise­in, töréspontjain keresztül érzéke­nyen és pontosan leplezi le a rend­szer életképtelenségét és közönyét. WWW.KAUIGRAM.com

Next