Dávidházi Péter et al. (szerk.): Narratíva, kánon, fordítás. Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére (Pozsony, 2019)

N A R R AT I V A, KÁNON, FORDÍTÁS TANULMÁNY OK SZEG EDY-MASZÁK MIHÁLY E M L É K É RE

Next