Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története (Pozsony, 2014)

Demmel József (1982) történész, az Or­szágos Szlovák Önkormányzat Kutató­­intézetének tudományos munkatársa, a Korridor című magyar-szlovák tör­ténelmi folyóirat alapító felelős szer­kesztője. A Kalligram Kiadónál korábban meg­jelent kötetei: egész Szlovákia elfért egy tuta­jon. ..”Tanulmányok a 19. századi Ma­gyarország szlovák történelméről. 2009. A szlovák nemzet születése. Eudovít Stúr és a szlovák társadalom a 19. szá­zadi Magyarországon. 2011. WWW.KALLIGRAM.com

Next