Elek Tibor: Árnyékban és Fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom (Pozsony, 2007)

esemény, szöveg értelmezése, kom­mentálása révén. (...) Irodalmunk jelenkori szétesett­­sége, megosztottsága olyan helyzet, amely történelmi, társadalmi, poli­tikai okokkal ugyan magyarázha­tó, de megváltoztatása a közeljövő­ben erőnket valószínűleg megha­ladó feladat. Csak rajtunk áll, csak a mi akaratunktól függ azonban az, hogy tagoltságával, megosztottságá­val együtt egyben lássuk-e azt, ami összetartozik. Én nem látok semmi­lyen okot, mely indokolná a magyar irodalom bármely múlt vagy jelen­beli értékének megtagadását, kita­gadását (amire időnként mind a ha­táron innen, mind azon túl láthatók példák) az egy magyar irodalom fo­galmából és a jövőbeli (plurális ér­tékszemléleten alapuló) nemzeti iro­dalmi kánonból."

Next