Fedinec Csilla (szerk.): „Kijevi csirke” (Geo)politika a mai Ukrajnában (Budapest, 2019)

»KIJEVI CSIRKE« (Geo)politika a mai Ukrajnában szerkesztette: Fedinec Csilla MTA Társadalomtudomlány|i Kutatóközpont • KALLIGRAM

Next