Földényi F. László: Képek előtt állni. Adalékok a látás újkori történetéhez (Pozsony, 2010)

A „mindent látás” vágyából táp­lálkozó optikai technikák, kép­zőművészeti újítások, amelyek a 18-19. század fordulóján meg­szaporodtak, mind-mind isten trónfosztásának voltak apró megnyilvánulásai. Mindegyik arra szolgált, hogy az ember maga tehessen szert a tökéle­tes látásra, mintegy „megkerül­ve” Istent. A technikai eszkö­zök, amelyek addig nem látott tartományokba engedtek be­pillantást, soha nem sejtett mó­don alakították át az ember és a világ viszonyát. Az emberi lá­tást nem egyszerűen segítették, hanem azt is nyilvánvalóvá tet­ték, hogy maga a látás mennyi­re dinamikus tevékenység. Az ember először szembesült az­zal, hogy a látás során nemcsak egy látványt „rak össze” önma­ga számára, hanem látása révén önmagát is „létrehozza”. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom