Földes György: Visszaemlékezések. Önéletrajzi vázlatok - Csallóközi Kiskönyvtár (Pozsony, 2008)

Csallóközi Kiskönyvtár .ENT: Könyvsorozatunkat harminckötetes­re hirdettük meg, de a közelmúltban átléptük ezt a határt. Nemzetünk és régiónk népe ismerni akarja múltját, egyre átfogóbb és részletesebb törté­nelemtudásra vágyik, sorozatunk pedig ennek az olvasói igénynek óhajt elébe menni. A csallóköziek az 1990-es évekig ritkán fordulhattak múltjuk felé; a huszadik század min­den évtizedben új történelmi, gazda­sági, nemzeti, nyelvi, világszemléle­ti, családi és létdrámák küszöbére so­dorta őket, s amikor a holnapért vagy csak egy nyugodt éjszakáért kel­lett küzdeniük, kinek futotta volna erejéből, hogy ne előre, hanem vissza, a múlt felé fordítsa kémlelő tekinte­tét? Könyvek is alig álltak a tudásra szomjas elmék rendelkezésére; ami egykor nyomtatásban megjelent, azt szétszórták, fölfalták történelmünk viharai, újak írására pedig 1918 után, de legfőképpen 1945-1989-ben kevés mód kínálkozott. Kiadónk reméli, hogy sorozatunk kötetei nemcsak tu­dásban, hanem öntudatban és hűség­ben is gyarapítani fogják a Csallóköz és a szomszédos tájegységek magyar­ságát, amely így szilárd utakat épít magának a jövendőbe. uti-képek (1993, 2000) (ónia lelke (1993) nátus Egyházmegye (1993) Csallóköz (1993) íz műemlékei (1994) egye leírása (1848) (1994) halászat története (1994) dó hitközség emlékkönyve (1995) ve (1730-1740 körül) (1996) óváros históriája (1996) i Patonyfóld I. ■leírni forrásaiból) (1996) ajkai szék nemesei -19. századból) (1997) jókai útja olcsótól a babérig) (1997) rí napló 1848/1849 (1998) irc pozsonyi vértanúi (1998) Egyházkerület története I-II. (1998) yfódémesi plébánia múltjából (1999) - Rudnay Béla történetéről (1894-1896) (1999) Hajnal vagyon, szép piros... és órakiáltók) (1999) ja (Csallóközi népdalok) (1999) e középkori földrajza (2000) ona Csilizköz földrajzi nevei (2000) •velek 1725-1740 (2000) formátus egyház története) (2000) iközi néptáncok (2000) isai és falvai I. Albár-Füss (2001) gyobb munkái (2002) dudáshagyomány (2002) Ara 450,- Sk

Next

/
Oldalképek
Tartalom