Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923) (Pozsony, 2003)

К a 11 i g r a m

Next