Gaucsík István (szerk.): A jog erejével (Pozsony, 2008)

Gaucsík István 1973-ban született Ipolyságon. 2007-től az ELTE, 2008 októberétől a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Inté­zetének doktorandusza és tudomá­nyos munkatársa. Tanulmányaiban a szlovákiai magyarság gazdasági és szociális helyzetével, a kisebbségi gaz­dasági szervezetépítéssel, a gazdasági és politikai hatalom összefonódásá­nak problémakörével foglalkozik. WWW.KALLIGRAM.com

Next