Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai (Budapest, 2017)

Hz hllhideszide KRITIKUSn TARJÁN ÖDÖN válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai ÖSSZEÁLLÍTOTTA GflUCSÍK ISTUfll) HflLlIGflRRI

Next