Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai (Budapest, 2017)

Gaucsík István 1973-ban született Ipolyságon. Történész, a Szlovák Tu­dományos Akadémia Történettudo­mányi Intézetének tudományos mun­katársa. Fő kutatási területei: Közép­európai gazdasági elitek a 19. és a 20. században; gazdasági és hitelügyi kapcsolatok a felső-magyarországi ré­gióban; a csehszlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése a két vi­lágháború között, illetve gazdasági és szociális helyzete a 20. században. Kötetei a Kalligramnál: A jog erejével. A szlovákiai magyar­sággazdasági önszerveződése. Doku­mentumok 1918-1938 (2008); Lemor­zsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasá­gi háttere 1945-1948 (2013). WWW.KALLIGRAM.com

Next