Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem (Budapest, 2018)

GYÁNI GÁBOR (Hódmezővásárhely, 1950) történész, egyetemi tanár, a Ma­gyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intéze­tében dolgozik, emellett az ELTE és a CEU professzora. könyvei: Család, háztartás és a városi cselédség (1983) Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940 (1998) Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig (Kövér Györggyel közösen - 1998) Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése (2000) Hétköznapi élet Horthy Miklós korában (2006) Relatív történelem (2007) Budapest - túl jón és rosszon (2008) Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem (2010) Nép, nemzet, zsidó (2013) A történelem mint emlék(mű) (2016) kalligram.libricsoport.hu

Next