Győri László: A szó árnyéka (Pozsony, 2010)

Győri László korábbi versesköny­vei után az utóbbi néhány esztendő­ben prózai kötetekkel adott hírt ma­gáról, s most ismét versekkel jelent­kezik, amelyeket külön-külön ugyan már olvashattunk az irodalmi lapok­ban, de most összegyűjtve is elénk teríti őket. Versei tudatosan vissza­térnek a magyar költészet nyugodt hangjához, kísérletek egy újklasszi­kus érzet és képzet megteremtésére. Hátrányból erénnyé formálta azt az örökös kettősséget, amely gyermek­korának világa és a felnőttkor értel­miségi életformája között feszült. Lí­rája mára eljutott egy olyan szemlé­lődő, gyakran ironikus belső forma­világig, melynek célja a harmónia, mint a költészet végső értelmes nyu­galmának meglelése. Ez a kötet egy­szerre visszaút a 20. század első fe­léhez — és ösvény vágás a 21. század elején.

Next