Klíma, Ladislav - G. Kovács László (szerk): Abszolút akarat vagyok (Pozsony, 2005)

A cseh kultúra történetének legki­emelkedőbb reprezentánsai között számon tartott Ladislav Klíma (1878— 1928) azon alkotók sorát gyarapítot­ta, akik művüket életükkel is hite­lesítették. A korlátlan szabadság fi­lozófusa volt és tabudöntögető, til­tott területekre merészkedő író, aki tudatosan vállalta az örökös kívül­álló rendkívüli sorsát. Az iskolák­nak önként hátat fordított, és soha semmiféle foglalkozást nem válasz­tott magának, hivatására, élete ura­ló szenvedélyére azonban már ti­zenöt évesen rátalált: az elképzel­hetetlen megragadásának és a ki­mondhatatlan kimondásának meg­­zabolázhatatlan nonkonformizmus­­sal párosuló vágya kora egyik lege­redetibb filozófusává, Schopenhau­er és Nietzsche szellemi rokonává tette. Prózai írásaiban az emberi lét fantasztikumát, groteszk, irracioná­lis és abszurd vonásait tárta fel, böl­cseleti munkáiban pedig a raciona­litást és a hétköznapi értelemben vett logikát meghaladva azt hirdet­te, hogy a lelke halhatatlanságát és akaratereje legyőzhetetlenségét tu­datosító ember úrrá lehet a sors fe­lett és dacolhat az elmúlással. Igaz,

Next

/
Oldalképek
Tartalom