Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig - Hungaria Judaica 26. (Pozsony, 2012)

Komoróczy Géza (1937) orientalista (assziriológia, hebraisztika) és törté­nész, 1962 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, alapítója volt az MTA Judaisztikai Kutatócsoport­nak (1987) és az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéknek (1989); professor emeritus. Fontosabb köny­vei: „Fénylő ölednek édes örömében...” A sumer irodalom kistükre (1970, má­sodik kiadás: 1983); Sumer és ma­gyar? (1976), A sumer irodalmi ha­gyomány (1979); Bezárkózás a nem­zeti hagyományba (1992, második ki­adás: 1995); A zsidó Budapest. Em­lékek, szertartások, történelem, I—II. (társszerzőkkel) (1995, második ki­adás: 1995); Kiáltó szó a pusztában: A holt-tengeri tekercsek (1998); Ho­locaust: A pernye beleég a bőrünkbe (2000); Héber mítoszok és mondák (A Bibliából) (2000); Héber kútforrá­­sok Magyarország és a magyarorszá­gi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (társszerzővel) (2003); s leg­utóbb a Kalligramnál: Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószöge (2011). WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom