Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban I. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012) - Hungaria Judaica 32. (Pozsony, 2015)

Komoróczy Géza (1937) orientalista (asszi­­riológia, hebraisztika) és történész, 1962 óta tanít az Eötvös Loránd Tudomány­egyetemen; professor emeritus. Hosszabb tanulmányutakról ismeri a Közel-Kelet országait, a régészeti ásatásokat, múzeu­mi gyűjteményeket. Alapítója s több mint két évtizeden át vezetője volt az MTA Judaisztikai Kutatócsoportnak (1987) és az ELTE ВТК Assziriológiai és Hebraisz­­tikai Tanszéknek (1989). Széchenyi-dí­­jas (2007). Főbb könyvei: “Fénylő ölednek édes örömében...” A sumer irodalom kis­tükre (1970, második kiadás: 1983); Sumer és magyar? (1976, E-book: 2014), A sumer irodalmi hagyomány (1979); Bezárkózás a nemzeti hagyományba (1992, második kiadás: 1995); A zsidó Budapest. Emlé­kek, szertartások, történelem, I—II (társ­szerzőkkel) (1995, második kiadás: 1995); Kiáltó szó a pusztában: A holt-tengeri te­kercsek (1998); Holocaust: A pernye bele­ég a bőrünkbe (2000); Héber mítoszok és mondák (A Bibliából) (2000); Héber kút­­források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (társszerzővel) (2003); Zsidók az Északke­leti-Kárpátokban (2013); s a Kalligramnál: Meddig él egy nemzet. A nemzet történe­ti látószöge (2011); A zsidók története Ma­gyarországon, I—II (2012, második kiadás: 2012, Akadémiai Díj: 2013); “Nekem itt zsidónak kell lenni” (2013). WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom