Koncsol László (szerk.): Egyházlátogatások és közgyűlések (1833-1838) - Csallóközi Kiskönyvtár (Pozsony, 2009)

MEGJELENT: Ipolyi Arnold Csallóközi uti-képek (1993, 2000) Földes György Kukkónia lelke (1993) Kúr Géza A Komáromi Református Egyházmegye (1993) Machnyik Andor Csallóköz (1993) Ipolyi Arnold Csallóköz műemlékei (1994) Fényes Elek Komárom vármegye leírása (1848) (1994) Alapy Gyula A csallóközi halászat története (1994) Engel Alfréd A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve (1995) Bél Mátyás Komárom vármegye (1730-1740 körül) (1996) Sül Ferenc Csütörtök mezőváros históriája (1996) Roncsol László Patonyföld I. (A hűbériség korának történelmi forrásaiból) (1996) Kocsis Aranka A vajkai szék nemesei (Hagyatéki leltárak a 17-19. századból) (1997) Erdélyi Pál Jókai útja (Révkomáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig) (1997) Piry Cirjék János Érsekújvári napló 1848/1849 (1998) Rumlik Emil A szabadságharc pozsonyi vértanúi (1998) Thury Etele A Dunántúli Református Egyházkerület története I-II. (1998) Szabó János - Borsos Mihály A nagyfödémesi plébánia múltjából (1999) Földes Gyula - Rudnay Béla Két könyv a csallóközi árvédekezés történetéről (1894-1896) (1999) Szomjas-Schiffert György Hajnal vagyon, szép piros... (Énekes várvirrasztók és órakiáltók) (1999) Ág Tibor Az Aranykert muzsikája (Csallóközi népdalok) (1999) Házi Jenő Pozsony vármegye középkori földrajza (2000) Horváth Ildikó - Telekiné Nagy Ilona Csilizköz földrajzi nevei (2000) Valesius Antal János Levelek 1725-1740 (2000) Kár Géza Küzdelmeink (Három református egyház története) (2000) Takács András Csallóközi néptáncok (2000) Roncsol László A Csallóköz városai és falvai I. Albár-Füss (2001)

Next