Kukorelly Endre: Rom. A komonizmus története (Pozsony, 2006)

Meddig él velünk a kommunista diktatúra emléke? És mit kezdjünk vele, ha már nem tudjuk elfelejteni? - így fogalmazhatók meg röviden Kukorelly Endre Rom című köny­vének alapkérdései. Pontosabb vol­na egyes szám első személyben kérdezni, hiszen a könyv mindvé­gig így és innen beszél közös tör­ténetünkről: már ezzel elhárítva a hamis közösségiség mítoszait és nyomasztó beszédmódjait. Iro­nikusan, önironikusan rákérdez arra, amit ma a térség legszíveseb­ben elfelejtene, illetve amiről kín­zóan ostoba önigazoló történeteket gyárt. Kukorelly Endre kikezdi ezt a fárasztó, önigazoló retorikát, ám a könyv beszélője nem áltatja az ol­vasót, hogy ő kívülálló lenne, aki már akkor is átlátott a szitán. Nem, csak éppen megőrizte ízlését és hu­morát, ami talán elég ahhoz, hogy hitelesen beszélhessen az ízléste­lenség és kedélytelenség világáról. Ami nem csak a múlt. Kukorelly Endre a kilencvenes évek óta folyamatos írja, újraírja e könyvét. Mert nem csak a múlt, hanem annak feldolgozása is lezár­­hatatlan. Éles, önkínzóan mulat­ságos és kellemetlen könyv a Rom, mert rendre olyasmit érint, amit le­takarnánk múltunkból. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom