Mukarovsky, Jan - Benyovszky Krisztián (szerk.): Szemiológia és esztétika (Válogatott tanulmányok) (Pozsony, 2007)

JAN MUKAROVSKY (1891, Pisek - 1975, Prága). Irodalomtudós, eszté­ta. A Prágai Nyelvészkor egyik alapí­tó tagja, a cseh strukturalista iroda­lomtudomány és esztétika kidolgo­zója, számos verstani, műfajelméleti, irodalomtörténeti és művészetelmé­leti tanulmány és cikk szerzője. A Károly Egyetem cseh-francia szakán végzett Otakar Zieh tanít­ványaként. Először középiskolai ta­nárként, majd egyetemi oktatóként tevékenykedett a Károly Egyetemen és a pozsonyi Komensky Egyetemen. Baráti kapcsolatokat ápolt a kor több jelentős cseh művészével és tudósával, többek között Vítézslav Nezvallal, Vladislav Vancurával, Karel Teigével, illetve Roman Jakobsonnal. Az 1948-as kommunista hatalom­­átvételt követően a prágai egyetem rektora lett, s ezt a funkciót 1953- ig látta el. Az 50-es években vissza­vonta nézeteit, és a hivatalos mar­xista irodalomtudomány elveit igye­kezett a magáévá tenni. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézetének igazgatójaként és a Irodalomtudományi Társaság elnökeként egy olyan fiatal tudós ge­nerációt neveljen ki, melynek tagjai (Kvétoslav Chvatík, Miroslav Cer­­venka, Milan Jankovic és mások) az­tán kulcsszerepet játszottak a struk­turalizmus hagyományainak 60-as években kezdődő újjáélesztésében és külföldi népszerűsítésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom