Pályi András: Provence-i nyár (Pozsony, 2001)

(Elibieta Lempp felvétele ) Pályi A nd rás ( 1942 ) - a hat vanas évek ele­jén novellistaként és drámaíróként tűnt fel, ma jd elsősorban irodalmi és színikri­tikusként működött, később színházi dra­maturg, a modern lengyel színház és iro­dalom népszerűsítője és tolmácsa. Első prózakötete, a Tiéd a kert 1978-ban je­lent meg, ezt követte az Éltem (1988) és a Kövek és nosztalgia (1989), ma jd a szín­házi esszéiből ízelítőt nyújtó Egy ember kibújik a bőréből (19992), írói munkás­ságáért 1996-ban Krúdy-díjjal, irodalmi publicisztikáiért 1999-ben Pro Litera­tura dí jjal tüntették ki. Megkapta a Len­gyel Kultúráért érdemérmet (1991), a ZA1KS, a Lengyel Színpadi Szerzők Társasága műfordítói díját (2001) és a Lengyel Köztársaság Lovagi Kereszt­je érdemrendet (2000).

Next

/
Oldalképek
Tartalom