Tatár György: A „másik oldal”. Kabbalista esszék (Budapest, 2014)

Me Tatár György Salgótarjánban szü­letett 1947-ben. Az ELTE ВТК Fi­lozófia Intézetének címzetes egye­temi tanáraként ment nyugdíjba. Jelenleg Svájcban él. művei: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata (Gondolat Kiadó, 1989; 2. kiad. Osiris-Gond, 2000) Pompeji és a Titanic (Atlantisz Kiadó, 1993) Izrael. Tájkép csata közben (Osiris Kiadó 2000; 2. kiad. Kalligram Kiadó, 2009) A nagyon távoli város. Vallásfilo­zófiái írások és viták (Atlantisz Kiadó, 2003) „Egy gyűrű mind fölött” (Akadémiai Kiadó, 2009)

Next