Vilikovsky, Pavel: Az élet örökzöld hátaslova (Pozsony, 1999)

Pavel Vilikovsky (*1941) a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudo­mányi Karán szerzett diplomát an­gol-szlovák szakon, majd szerkesztő­ként dolgozott a Tátrán kiadónál, va­lamint szlovák irodalmi lapoknál. Számos prózakötet szerzője, a mai szlovák próza enfant terrible-je. A közép-európai Vilenica irodalmi díj tulajdonosa, olyan nevek mellett, mint Peter Handke, Zbigniew Her­bert, Eszterházy Péter, Milan Kun­­dera és Nádas Péter. Műfordítói mun­kássága is jelentős. Többek között Virginia Woolf, Joseph Conrad, Faulkner, Doctorow, Vonnegut műve­it ültette át szlovák nyelvre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom