Weiss János: A múlt emlékezete (Pozsony, 2013)

Weiss János 1957-ben született Szűrben, közgazdaságtant ta­nult Pécsen, filozófiát Buda­pesten, Frankfurtban, Tübin­­genben és Berlinben. A PTE fi­lozófus professzora. Utoljára megjelent könyvei: Was heißt Reformation der Philosophie (Peter Lang Verlag, 2009), Lu­kács öröksége (Gond-Cura Ala­pítvány, 2011). WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom