Zádor Margit: Emlékfoszlányok (Pozsony, 2003)

A szerzőnek, aki „civil” foglalkozására nézve böl­csészdoktori végzettségű könyvtáros, művészi tevé­kenysége szerint műfordí­tó, a Magvar Köztársaság íM elnöke 2001 szeptemberé­ben a magyar-cseh irodal­mi kapcsolatok fejlesztése terén végzett több évtize­des munkássága, műfordí­tói tevékenysége elismeré­seként magas állami ki­tüntetést adományozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom