Zajac, Peter: Másnapos ország. Esszék, tanulmányok (Pozsony, 2002)

Peter Zajac (1946, Pozsony) szlavisztikát és germanisztikát tanult Pozsonyban és Tü­­bingenben. Kiadói szerkesztőként és tanár­ként dolgozott. Jelenleg a bohemisztika és a szlavisztika tanára a Humbold Egyetemen, Berlinben és a Szlovák Tudományos Aka­démia (SAV) Szlovák Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. A német irodalom fordítója, Ján Strasser költővel közösen Goethe, Karl Kraus, Gott­fried Benn, Bertolt Brecht, Günter Eich, Ingeborg Bachmann, Heiner Müller, Peter Hüchel műveit ülteti át szlovák nyelvre. Irodalomelméleti munkái, tanulmányai, esszéi szlovák, cseh, német és magyar nyelvű publikációkban és önálló kötetekben jelen­nek meg. 1989-ben a Nyilvánosság az Erőszak El­len (VPN) mozgalom egyik megalapítója. 1990-1991-ben a Szlovák PEN Club első elnöke. 1991-1992-ben a Csehszlovák Tu­dományos Akadémia (CSAV) elnökségének tagja. 1998-2001-ben képviselő a szlovák parlamentben. 2001-ben a Magyar Köztársaság elnöke a szlovák és a magyar nemzet megbékélése és harmonikus együttélése érdekében végzett közéleti tevékenységéért a Magyar Köztársa­sági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki. KALL1GRA M

Next

/
Oldalképek
Tartalom