Zoltán Gábor: Szép versek 1944. Abszurd antológia (Pozsony, 2020)

"fV'' XV*"*! Xogpnfoly Velsi hegye* 'HolobnmS^nr-.ona­®l Tiltlntbei . О 1 l Nccy-Milx Иофркоро! ф.'ЫпжЬвлу» к •&**. |Ме1кЦ « С» í, > о Noffilribca Nagyuotrbof [Čvoros -ji \г IGíTÓfdo C lojtobnxk Kogyíurony; Somorjo TiaWKvóri "ф Hytftgybew, BátonyterenY* Noяй)Ьь jMP TT?4 loM. G c?r e c * tobonyo \ A bomo^^f . TweKirH Bárson °tó Khbfd ^2» Joaberény Bib^tfcéaeq ^ 4oroku*nlnjikbs 'Коптх nd, Kagykócfo WíJCHjf fadeimf konciko. Dunofótí»»; CskunitlrçyhcJ; BéiřHjsbo i Szenlw ' Ofodwi КНкипЫк irowwrWy^ kUíókwoohezo 0< ty* l-he^ol/" ""*ncc dombság' 'Olom-h. C j v>*\ # ^ v 393 7 , Zj.í< ЭД)Т.05 » ФSiM^gy Ker& Nogyaenlniklés Sxofce&o Cf*rl* Cr; Ba»°V 'Dujoifcí-L i P P Kogykikindo Л Zvvnbolyo ;• : o *24S Pebrooostw Тмимёкк к<л^1ч<у О 'Г .1 2T2 ­Б (>•'/■ o» r=*e ^’w ÏZ/T7 ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom