Kortárs Kiadó

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó ötödfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs Vers, Esszé, Próza stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.

Könyvek

Asbóth János: Három nemzedék

Budapest, 2008

Bartók Béla - Vasas Géza (szerk.): Írások a népzenéről

Budapest, 2008

Cs. Szabó László - Gróh Gáspár (szerk.): Kis népek hivatása

Budapest, 2005

G. Fodor Gábor (szerk.): Politikai szecesszió

Budapest, 2003

Illyés Gyula - Domokos Mátyás (szerk.): Az író hűsége

Budapest, 2002

Mikszáth Kálmán - Alexa Károly (szerk.): Fény- és árnyképek

Budapest, 2002

Móricz Zsigmond - Gróh Gáspár (szerk.): A magyarság rendeltetése

Budapest, 2004

Németh László - Monostori Imre (szerk.): A magyar élet antinómiái

Budapest, 2002

Schlett István (szerk.): A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája, 1868

Budapest, 2002

Szabó Zoltán - András Sándor (szerk.): A magyarság Európában, Európa a magyarságban

Budapest, 2002

Babits Mihály: Tanulmányok, esszék

Budapest, 2005

Kulin Ferenc: Magyar költők 19. század 1.

Budapest, 2001

Kulin Ferenc: Magyar költők 19. század 2.

Budapest, 2001

Mikszáth Kálmán - Fábri Anna - Hajdu Péter (szerk.): Novellák, karcolatok

Budapest, 2002

Szabó Dezső - Gróh Gáspár (szerk.): Tanulmányok, esszék

Budapest, 2007

Tüskés Gábor (szerk.): Magyarországi gondolkodók, 18. század. Bölcsészettudományok I.

Budapest, 2010

Tüskés Gábor (szerk.): Magyarországi gondolkodók, 18. század. Bölcsészettudományok II.

Budapest, 2010

Zrínyi Miklós - Kovács Sándor Iván (szerk.): Zrínyi Miklós összes művei

Budapest, 2003

Miskolczy Ambrus: Lélek és titok. A „mioritikus tér” mítosza, avagy Lucian Blaga eszmevilágáról

Budapest, 1994

Albert Pál - Wilheim András (szerk.): Alkalmak, 2

Budapest, 2012

Czigány Lóránt: Írok, tehát vagyok. Emigráns napjaim múlása, 1971-1981

Budapest, 2005

Czigány Lóránt: Talpalatnyi senkiföldjén

Budapest, 2002

Czigány Magda: Magyar néző Albionban. Írások a modern művészetről

Budapest, 2003

Czigány Magda: Szigetmagyarság, londoni magyar sziget. A Szepsi Csombor Kör rövid története

Budapest, 2012

Cs. Szabó László - Hafner Zoltán (szerk.): Roma summus Amor - Cs. Szabó László és Szőnyi Zsuzsa levelezése

Budapest, 1999

Határ Győző: Szentföld a Föld

Budapest, 2000

Nagy Pál: Journal in-time - él(e)tem

Budapest, 2001

Nagy Pál: Journal in-time - él(e)tem 2.

Budapest, 2002

Nagy Pál: Journal in-time - él(e)tem 3.

Budapest, 2004

Neményi Ninon: Londonban, hej, van számos utca... - az angol főváros rejtelmei

Budapest, 2013

Sárközi Mátyás: Levelek Zugligetből

Budapest, 2003

Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma. Magyar sziget Rómában

Budapest, 1999

Szőnyi Zsuzsa: Római terasz. Emigráción innen és túl

Budapest, 2006

Kiss Gy. Csaba - Pápay György (szerk.): Közép-Európa jegyében. Írószövetségek a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért

Budapest, 2011

Géczi János - Somogyi Győző - Székely Péter: Tihany

Budapest, 1995

Albert Pál - Wilheim András (szerk.): Alkalmak

Budapest, 1997

Alexa Károly: A magyar polgár - és a magyar író. Álmok, tények, rögeszmék

Budapest, 2003

Alexa Károly: Eleitől fogva. Tanulmányok, esszék

Budapest, 1996

Alexa Károly: Quodlibet

Budapest, 2004

Alexa Károly: Ugyanazon gyuradékból. Kortárs Könyv-jelző, 1998-2000

Budapest, 2000

Ambrus Lajos: Az én szőlőhegyem

Budapest, 2005

Ambrus Lajos: Lugas

Budapest, 2002

Ambrus Lajos: Lugas - Pomona Hungarica

Budapest, 2015

Ambrus Lajos: Magyar almák Amerikában. Naptár a 2018-as esztendőre

Budapest, 2017

Ambrus Lajos: Szókalauz

Budapest, 1996

Benyhe János: Dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2005

Benyhe János: Ráadás dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2011

Benyhe János: Új dohogó. Nyelv-őr-járat

Budapest, 2008

Borsi-Kálmán Béla: Az aranycsapat és a kapitánya. Sorsvázlatok a magyar futballpályák világából

Budapest, 2008

Chernel István: A vadászat nemes élvezete - Válogatott vadászati írások, vadásznaplók

Budapest, 2015

KBART