Kortárs Kiadó

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó ötödfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs Vers, Esszé, Próza stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.

Könyvek

Sipos Gyula: Quintette hongrois

Budapest, 1999

Somlyó György: Philoktétész sebe. Bevezetés a modern a költészetbe

Budapest, 1997

Stefanovszky András: Tisztán látni. Kitörési pontok a magyar sikerhez

Budapest, 2010

Steinert Ágota (szerk.): Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapján

Budapest, 2005

Susa Éva - Kő András (szerk.): Megkésett végtisztesség. Nagy Imre és mártírtársai kihantolása és azonosítása

Budapest, 2016

Szász László: A bizarr valóság írója. Esszék Páskándi Gézáról

Budapest, 2003

Szepesi Attila: A béka kertje

Budapest, 2010

Szigethy Gábor: Aromalabirintus

Budapest, 2013

Szigethy Gábor: Főhajtás

Budapest, 2012

Szigethy Gábor: Időtörés

Budapest, 2015

Szigethy Gábor: Napló, múltidőben - 1955. június - 1957. május

Budapest, 2017

Szörényi László: Philologica Hungarolatina. Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról

Budapest, 2002

Szörényi László: Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról

Budapest, 1999

Tárnok Zoltán (szerk.): Curriculum vitae. 30 kortárs magyar író önéletrajza

Budapest, 1995

Tóth Erzsébet: Láncok a csuklón

Budapest, 2006

Vaczkó László: Virrasztótűz. Egy ellenálló mozgalom története

Budapest, 2001

Vasadi Péter: Csoportkép. Látás, jelek, jelentés

Budapest, 1998

Vasadi Péter - Végh Attila: A kígyó bőre. Nyolc dialógus a létről

Budapest, 2005

Vathy Zsuzsa: Herend, az más. Tizenöt év a herendi porcelánmanufaktúra életében, 1990-2005

Budapest, 2006

Wilheim András: Esszék. Írások zenéről

Budapest, 2010

Zelei Miklós: A kettézárt falu. Dokumentumregény

Budapest, 2017

KBART