Kortárs Kiadó

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó ötödfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs Vers, Esszé, Próza stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.

Könyvek

L. Simon László - Csillag István (szerk.): Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában

Budapest, 2007

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Mutabor

Budapest, 2017

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Üvegsziget

Budapest, 2017

Lábass Endre: Árnyékkereskedő - Varázscsomó

Budapest, 2017

László Alajos Árpád: László Alajos Árpád történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23 - 1956. november 4

Budapest, 2001

Lászlóffy Aladár: Gyarló és kalapács

Budapest, 2004

M. Tóth Éva: Aniráma. Animációs mozgóképtörténet

Budapest, 2010

Mohás Lívia: A váltakozó idő

Budapest, 2001

Molnár Gergely: Orgoványi napló

Budapest, 2002

Monostori Imre: Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei

Budapest, 2005

Monostori Imre: Rég múlt? - Utak és útkeresések

Budapest, 1998

Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon

Budapest, 2021

Perényi, Eleanor: Több veszett el

Fordító: Vajda Tünde
Budapest, 2003

Péterfy Jenő - Wilheim András (szerk.): Péterfy Jenő zenekritikái

Fordító: Grossmann-Vendrey Zsuzsa
Budapest, 2002

Pomogáts Béla: Az írás értelme. Tanulmányok és elemzések

Budapest, 2000

Pomogáts Béla: Másik Magyarország. Tanulmányok a Nyugat íróiról

Budapest, 1997

Prágai Tamás (szerk.): „Mint gondolat jel, vízszintes a tested” - Tanulmányok József Attiláról

Budapest, 2006

Reményi József Tamás (szerk.): Barbár imák költője Sziveri János. Tanulmányok, kritikák, esszék Sziveri Jánosról

Budapest, 2000

Remethey Fülepp Dezső: A nagy szenvedély. A dohányzás története

Budapest, 2016

Sárközi Mátyás: Vérbeli várbeliek

Budapest, 2010

Sipos Gyula: Quintette hongrois

Budapest, 1999

Somlyó György: Philoktétész sebe. Bevezetés a modern a költészetbe

Budapest, 1997

Stefanovszky András: Tisztán látni. Kitörési pontok a magyar sikerhez

Budapest, 2010

Steinert Ágota (szerk.): Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapján

Budapest, 2005

Susa Éva - Kő András (szerk.): Megkésett végtisztesség. Nagy Imre és mártírtársai kihantolása és azonosítása

Budapest, 2016

Szász László: A bizarr valóság írója. Esszék Páskándi Gézáról

Budapest, 2003

Szepesi Attila: A béka kertje

Budapest, 2010

Szigethy Gábor: Aromalabirintus

Budapest, 2013

Szigethy Gábor: Egy korty magyar bor

Budapest, 2023
Open access

Szigethy Gábor: Főhajtás

Budapest, 2012

Szigethy Gábor: Hírlaplom 1919-1989. Hiteles források alapján elképzelt valság

Budapest, 2022

Szigethy Gábor: Időtörés

Budapest, 2015

Szigethy Gábor: miamagyar

Budapest, 2019

Szigethy Gábor: Napló, múltidőben - 1955. június - 1957. május

Budapest, 2017

Szigethy Gábor: Pikáns zsoltár – Mezei Mária

Budapest, 2021

Szörényi László: Philologica Hungarolatina. Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról

Budapest, 2002

Szörényi László: Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról

Budapest, 1999

Tárnok Zoltán (szerk.): Curriculum vitae. 30 kortárs magyar író önéletrajza

Budapest, 1995

Tóth Erzsébet: Láncok a csuklón

Budapest, 2006

Vaczkó László: Virrasztótűz. Egy ellenálló mozgalom története

Budapest, 2001

Vasadi Péter: Csoportkép. Látás, jelek, jelentés

Budapest, 1998

Vasadi Péter - Végh Attila: A kígyó bőre. Nyolc dialógus a létről

Budapest, 2005

Vathy Zsuzsa: Herend, az más. Tizenöt év a herendi porcelánmanufaktúra életében, 1990-2005

Budapest, 2006

Wilheim András: Esszék. Írások zenéről

Budapest, 2010

Zelei Miklós: A kettézárt falu. Dokumentumregény

Budapest, 2017

KBART