Monostori Imre: Rég múlt? - Utak és útkeresések (Budapest, 1998)

A SZERZŐ EDDIG MEGJELENT KÖTETEI A villáskulcshoz nem kell érettségi? (Művelődésszociológiai írások) Bp., 1983, Tankönyvkiadó Németh László Sátorkőpusztán. Tatabánya, 1985, Komárom Megyei Tanács Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989, Magvető Kiadó Minőség, magyarság, értelmiség (Tizenkét fejezet Németh Lászlóról) Bp., 1994, Püski Kiadó Próbafúrások (Tanulmányok, dokumentumok, kritikák) Bp., 1997, Széphalom Könyvműhely Tw^i - j” /x" ' T ^ajos szerepei és m-Esztergom

Next

/
Oldalképek
Tartalom