Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Tomcsa Sándor: A fellázadt pofozógép. Humoreszkek

Bukarest, 1973

Tóth Károly Antal: Hol vagy, szabadság? Esszék, tanulmányok, vitaírások

Kolozsvár, 2015

Tóth Károly Antal - Tóth Ilona: Egy szamizdat az életünkben. Az ellenpontok

Kolozsvár, 2017

Tóth Mária: Húsz év szerelem. Novellák

Bukarest, 1976

Tóth Sándor: A nemzet európai modelljéről. Kísérlet annak tisztázására, hogy mi a nemzet szerepe az emberré válás folyamatában

Bukarest, 1993

Török Gyula: A zöldköves gyűrű. Regény

Kolozsvár, 2018

Török László (szerk.): Látvány és valóság. Tanulmányok a filmművészetről

Bukarest, 1974

Trifonov, Jurij: Ház a rakparton. Az öreg. Két kisregény

Fordító: Szabó Mária
Bukarest, 1982

Tüdős S. Kinga: Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán

Bukarest, 1999

Ursiţiu Maria (szerk.): Rétyi Péter naplója

Bukarest, 1983

Váczy Kálmán: A tudás hatalom. Latin szólások, szállóigék és idézet

Kolozsvár, 2013

Váczy Kálmán - Bartha Sándor: Nyárády Erazmus Gyula a természettudós

Bukarest, 1988

Vajnovszki Kázmér: Kísértő éjszaka. Riport a földrengésről

Bukarest, 1977

Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. Négy folyóirat szerepe 1940-1944 között az észak-erdélyi kulturális életben

Kolozsvár, 2003

Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok, 1930-1975

Bukarest, 1977

Varga Gábor: Históriás beszéd avagy Kronosz elkomorodása

Bukarest, 1996

Vári Attila: A virágmadarak hajnalban lehullnak. Regény

Bukarest, 1980

Varró János: Ki csatát nyer, koronát nyer. Regény

Kolozsvár, 2013

Végh Balázs Béla: 101 vers Nagykárolyról

Kolozsvár, 2019

Végh Balázs Béla (szerk.): 101 vers Szatmárról

Kolozsvár, 2014

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből

Bukarest, 1980

Venturi, Marcello: Fehér zászló Kefalónia felett. Regény

Fordító: Szabó György
Bukarest, 1975

Veres Valér - Geambaşu Réka (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2003/3. Társadalom- és humántudományok

Kolozsvár, 2005

Veres Valér - Gyarmati Zsolt (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2002/3. Társadalom- és humántudományok

Kolozsvár, 2005

Veres Valér (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2000/3. Társadalom és humán tudományok

Bukarest, 2001

Veress Pál: Kalapács, könyv, muzsika. Egy ifjúmunkás élete

Bukarest, 1972

Veress Pál: Vajúdó évek, sorsdöntő napok. Egy ijfúmunkás élete

Bukarest, 1981

Veress Péter Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór

Bukarest, 2009

Verestóy Zita: A predikatív struktúra a magyar és a román nyelvben

Kolozsvár, 2010

Verissimo, Érico: A többi néma csend. Regény

Fordító: Szalay Sándor
Bukarest, 1977

Violeta Barbu - Tüdős S. Kinga (szerk.): Historia manet. Volum omagial. Demény Lajos emlékkönyv

Bukarest, 2001

Vita Zsigmond: Áprily Lajos, az ember és a költő

Bukarest, 1972

Voynich, Ethel: A Bögöly

Fordító: Kilényi Mária
Bukarest, 1972

Wagner Péter: Szilágysági útirajzok. 123 rajz, 2008-2011

Kolozsvár, 2011

Wagner, Richard: Román különút. Jelentés egy fejlődő országból

Fordító: Ferencz Zsuzsa
Bukarest, 1996

Weisz Attila: Magyarszovát. Unitárius templom

Kolozsvár, 2002

Weisz Attila: Nagybánya. Történelmi belváros

Kolozsvár, 2007

Weisz Attila: Nagyszeben. Evangélikus templom

Kolozsvár, 2007

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-1708

Bukarest, 1983

Wesselényi Miklós: Balítéletekről

Bukarest, 1974

Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás 1842

Kolozsvár, 2006

Weszely Tibor: Vályi Gyula élete és munkássága

Bukarest, 1984

Whitman, Walt: Ének magamról. Válogatott versek

Fordító: Babits Mihály et al.
Bukarest, 1989

Wilhelm Sándor: Halak a természet háztartásában. Édesvízi halaink biológiája

Bukarest, 2000

Wodehouse, P. G.: Forduljon Psmithhez. Regény

Fordító: Devecseromá Guthi Erzsébet
Bukarest, 1980

Xántus János: A természet kalendáriuma

Bukarest, 1972

Zabán Márta (szerk.): Kolozsvári szakácskönyv

Kolozsvár, 2019

Zágoni Attila: A sóderhivatal. Paródiák

Bukarest, 1981

Zirkuli Péter: Egy átmenet krónikája. Párizs, 1989-1994

Kolozsvár, 2009

Zsigmond Ferenc: Hadifogságban. Naplótöredékek, emlékfoszlányok, 1944-1948

Bukarest, 1995

KBART