Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Végh Balázs Béla: 101 vers Nagykárolyról

Kolozsvár, 2019

Végh Balázs Béla (szerk.): 101 vers Szatmárról

Kolozsvár, 2014

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből

Bukarest, 1980

Venturi, Marcello: Fehér zászló Kefalónia felett. Regény

Fordító: Szabó György
Bukarest, 1975

Veres Valér - Geambaşu Réka (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2003/3. Társadalom- és humántudományok

Kolozsvár, 2005

Veres Valér - Gyarmati Zsolt (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2002/3. Társadalom- és humántudományok

Kolozsvár, 2005

Veres Valér (szerk.): RODOSZ-tanulmányok 2000/3. Társadalom és humán tudományok

Bukarest, 2001

Veress Pál: Kalapács, könyv, muzsika. Egy ifjúmunkás élete

Bukarest, 1972

Veress Pál: Vajúdó évek, sorsdöntő napok. Egy ijfúmunkás élete

Bukarest, 1981

Veress Péter Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór

Bukarest, 2009

Verestóy Zita: A predikatív struktúra a magyar és a román nyelvben

Kolozsvár, 2010

Verissimo, Érico: A többi néma csend. Regény

Fordító: Szalay Sándor
Bukarest, 1977

Verne, Jules: A Barsac-expedíció különös története

Fordító: Dáné Tibor
Bukarest, 1978

Villon, Francois: Francois Villon összes versei

Fordító: Illyés Gyula et al.
Bukarest, 1987

Violeta Barbu - Tüdős S. Kinga (szerk.): Historia manet. Volum omagial. Demény Lajos emlékkönyv

Bukarest, 2001

Vita Zsigmond: Áprily Lajos, az ember és a költő

Bukarest, 1972

Vlaicu, Monica - Nägler, Thomas (szerk.): Briefe an Georg Daniel Teutsch

Bukarest, 1994

Voynich, Ethel: A Bögöly

Fordító: Kilényi Mária
Bukarest, 1972

Wagner Péter: Szilágysági útirajzok. 123 rajz, 2008-2011

Kolozsvár, 2011

Wagner, Richard: Calea Romaneasca. Reportaj dintr-o tara in curs de dezvoltare

Bukarest, 1996

Wagner, Richard: Román különút. Jelentés egy fejlődő országból

Fordító: Ferencz Zsuzsa
Bukarest, 1996

Waitz, Balthasar: Alptraum

Bukarest, 1996

Weisz Attila: Magyarszovát. Unitárius templom

Kolozsvár, 2002

Weisz Attila: Nagybánya. Történelmi belváros

Kolozsvár, 2007

Weisz Attila: Nagyszeben. Evangélikus templom

Kolozsvár, 2007

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-1708

Bukarest, 1983

Wesselényi Miklós: Balítéletekről

Bukarest, 1974

Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás 1842

Kolozsvár, 2006

Weszely Tibor: Vályi Gyula élete és munkássága

Bukarest, 1984

Whitman, Walt: Ének magamról. Válogatott versek

Fordító: Babits Mihály et al.
Bukarest, 1989

Wilhelm Sándor: Halak a természet háztartásában. Édesvízi halaink biológiája

Bukarest, 2000

Wittstock, Joachim: Spiegelsaal

Bukarest, 1994

Wlislocki, Heinrich von: Asupra vietii si obiceiurilor tiganilor Transilvaneni

Bukarest, 1998

Wodehouse, P. G.: Forduljon Psmithhez. Regény

Fordító: Devecseromá Guthi Erzsébet
Bukarest, 1980

Xántus János: A természet kalendáriuma

Bukarest, 1972

Zabán Márta (szerk.): Kolozsvári szakácskönyv

Kolozsvár, 2019

Zágoni Attila: A sóderhivatal. Paródiák

Bukarest, 1981

Zirkuli Péter: Egy átmenet krónikája. Párizs, 1989-1994

Kolozsvár, 2009

Zsigmond Ferenc: Hadifogságban. Naplótöredékek, emlékfoszlányok, 1944-1948

Bukarest, 1995

Zsók Béla: Édesanyám dalai

Kolozsvár, 2004

Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Díváról

Bukarest, 2000

Zsók Béla (szerk.): Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Válogatás az egyházközség levéltári anyagából

Kolozsvár, 2005

KBART