Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Wesselényi István - Demény Lajos - Magyari András: Sanyarú világ. Napló 1703-1708

Bukarest, 1985

Wesselényi Miklós: Balítéletekről

Bukarest, 1974

Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás 1842

Kolozsvár, 2006

Weszely tibor: Bolyai János matematikai munkássága

Bukarest, 1981

Weszely Tibor: Vályi Gyula élete és munkássága

Bukarest, 1984

Whitman, Walt: Ének magamról. Válogatott versek

Fordító: Babits Mihály et al.
Bukarest, 1989

Wieland, Christoph Martin: Dichtungen, Prosa, Aufsätze

Bukarest, 1979

Wilder, Thornton: A teremtés nyolcadik napja. Regény

Fordító: Szőllősi Klára
Bukarest, 1978

Wilder, Thornton: Szent Lajos király hídja. Caesar

Fordító: Kosztolányi Dezső - Németh László
Bukarest, 1974

Wilhelm Sándor: Halak a természet háztartásában. Édesvízi halaink biológiája

Bukarest, 2000

Wittstock, Erwin: Das letzte fest

Bukarest, 1991

Wittstock, Erwin: Látomás. Elbeszélések

Fordító: B. Fejér Gizella
Bukarest, 1973

Wittstock, Erwin: Végítélet Ónyírban. Regény

Fordító: Veres István
Bukarest, 1981

Wittstock, Joachim: Spiegelsaal

Bukarest, 1994

Wittstock, Joachim : Kurator, Söldner, Gouverneur

Bukarest, 1998

Wlislocki, Heinrich von: Asupra vietii si obiceiurilor tiganilor Transilvaneni

Bukarest, 1998

Wodehouse, P. G.: Forduljon Psmithhez. Regény

Fordító: Devecseromá Guthi Erzsébet
Bukarest, 1980

Woolf, Virginia: Hullámok

Fordító: Mátyás Sándor
Bukarest, 1987

Woolf, Virginia: Orlando

Fordító: Szávai Nándor
Bukarest, 1984

Xántus János: A természet kalendáriuma

Bukarest, 1972

Zabán Márta (szerk.): Kolozsvári szakácskönyv

Kolozsvár, 2019

Zaciu, Mircea (szerk.): Körutazás. Román novellák, karcolatok

Fordító: V. András János et al.
Bukarest, 1977

Zágoni Attila: A sóderhivatal. Paródiák

Bukarest, 1981

Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia

Bukarest, 1984

Zamfirescu, Duiliu: Falusi életképek

Fordító: Jánky Béla
Bukarest, 1989

Zemljak, Vaszil: Hattyúcsapat

Fordító: Antal Miklós
Bukarest, 1990

Zirkuli Péter: Egy átmenet krónikája. Párizs, 1989-1994

Kolozsvár, 2009

Zoltán Mihály: Fényképezők könyve

Bukarest, 1979

Zweig, Arnold: Békehozó Helbret. Elbeszélések

Fordító: Ember Mária et al.
Bukarest, 1991

Zsemlyei János: A Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavai

Bukarest, 1979

Zsibói Béla: Elveszett egység. Novellák

Bukarest, 1974

Zsigmond Ferenc: Hadifogságban. Naplótöredékek, emlékfoszlányok, 1944-1948

Bukarest, 1995

Zsók Béla: Édesanyám dalai

Kolozsvár, 2004

Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Díváról

Bukarest, 2000

Zsók Béla (közzéteszi): Elment a madárka. Bukovinai székely népzenei emlékek

Bukarest, 1995

Zsók Béla (szerk.): Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Válogatás az egyházközség levéltári anyagából

Kolozsvár, 2005

Zsupunszki, Djoka: Pricsam ti pricsu. Pricse za gyecu

Bukarest, 2003

KBART