Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Káli István: Akinek megbocsátjátok. Vallomás egy életről szeletekben. Regény

Bukarest, 1981

Káli István: Közjáték. Novellák, elbeszélések

Bukarest, 1984

Kántor Lajos: Györkös Mányi Albert

Bukarest, 1995

Kántor Lajos: Vallani és vállalni. Egy irodalmi vita és környéke, 1929-1930

Bukarest, 1984

Kántor Lajos (szerk.): A költő /régi és új/ életei. Szilágyi Domokos, 1938-1976

Kolozsvár, 2008

Kántor Lajos (szerk.): A költő életei. Szilágyi Domokos, 1938-1976

Bukarest, 1986

Kántor Lajos (szerk.): Fehér volt a világ. Tordától Rómáig, Pesttől Kolozsvárig. Levelek, vallomások, cikkek, tanulmányok, Nagy Alberttől és Nagy Albertről

Bukarest, 1997

Kántor Lajos (szerk.): Móricz Zsigmond közöttünk

Bukarest, 1979

Kányádi Sándor: Kikapcsolódás/Entspannung. Versek, 1. kiadás

Bukarest, 1998

Kányádi Sándor: Kikapcsolódás/Entspannung. Versek, 2. kiadás

Bukarest, 1999

Kányádi Sándor: Kikapcsolódás/Entspannung. Versek, 3. bővített kiadás

Kolozsvár, 2007

Károly Sándor: Mosolygó esztendők. Kalandos évek

Bukarest, 1979

Károlyi Dénes (szerk.): Székely vértanúk 1854. 1975-ös kiadás

Bukarest, 1975

Károlyi Dénes (szerk.): Székely vértanúk 1854. 2001-es kiadás

Bukarest, 2001

Katona Éva - Veress Erzsébet (szerk.): 111 vers Kolozsvárról

Kolozsvár, 2005

Katona Éva (szerk.): 111 vers a Sóvidékről

Kolozsvár, 2010

Katona Éva (szerk.): 111 vers erdélyi költőnőktől

Kolozsvár, 2006

Katona Éva (szerk.): 111 versparódia

Kolozsvár, 2007

Kelemen Hunor: Mínuszévek

Bukarest, 1995

Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok 2.

Kolozsvár, 2009

Kelemen Lajos: Művelődéstöürténeti tanulmányok 1.

Kolozsvár, 2006

Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok

Bukarest, 1977

Kelemen Lajos (szerk.): Emlékirat. Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő emlékirata 1848-49-i élményeiről

Kolozsvár, 2014

Keller, Gottfried: A seldwylai emberek. Elbeszélések

Fordító: Jánosy István et al.
Bukarest, 1974

Kemény János: Kicsiknek

Bukarest, 1989

Kemény János: Vadpáva

Bukarest, 1987

Kemény Zsigmond: A rajongók. Regény

Kolozsvár, 2017

Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások. Válogatott publicisztikai írások

Kolozsvár, 2014

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

Kolozsvár, 2008

Keszeg Vilmos - Szabó Zsolt: Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben

Kolozsvár, 2006

Kicsi Antal: Tompa László. Monográfia

Bukarest, 1978

Kimpián Annamária - Márton Judit: Kerelőszentpál. Haller kastély

Bukarest, 2002

Kincses Előd: Black spring

Fordító: Ravasz Károly - Szász Judit
Kolozsvár, 2016

Kincses Előd: Marosvásárhely fekete márciusa

Kolozsvár, 2015

Király Ernő: Maradnék veled. Versek

Kolozsvár, 2006

Király Farkas: A Boldot utca hava és egyéb történetek

Kolozsvár, 2010

Király László: A Csomolungma bár. Versek

Bukarest, 2000

Király László: Fény hull arcodra, édesem

Bukarest, 1981

Király László: Madarak árnyéka. Összegyűjtött prózai írások

Kolozsvár, 2003

Király László: Míg gyönyörű késemet fenem. Versek

Kolozsvár, 2007

Király László: Nap hold kék mezőben. Válogatott versek

Kolozsvár, 2013

Kiss András: Források és értelmezések

Bukarest, 1994

Kiss András (szerk.): Bosszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák

Bukarest, 1998

Kiss Bitay Éva: Az élővilág találmányai

Kolozsvár, 2011

Kiss Bitay Éva: Furfangos trükkök a megmaradásért

Kolozsvár, 2013

Kiss János: Díszelőadás

Bukarest, 1973

Kiss János: Tégy engem mint egy pecsétet a te kebeledre

Bukarest, 1977

Kiss Jenő: A műfordító emlékeiből. Visszatekintések és kiadatlan versfordítások

Bukarest, 1986

Kiss Lehel: Örmény szőnyeg. Versek kicsiknek, nagyoknak

Kolozsvár, 2019

Klusch, Horst: Az erdélyi szászok betelepedéséről

Fordító: Szenkovics Enikő
Kolozsvár, 2009

KBART