Ágoston Vilmos: Lassú vírus (Bukarest, 1981)

Alapvetően fontos, hogy kultúrát, művészetet, tudo­mányt milyen kérdésekkel közelítünk meg, hiszen a kor kérdése — a kor vála­sza. A szerző véleménye, hogy buta kérdésektől szenvedett annyit az embe­riség, mint az orvostudo­mány mai rejtélyétől, a las­sú vírustól. Persze tovább­ra is vitatható: mit tartunk „buta“ és mit „okos" kér­désnek? És ki kérdez? Mit? Mikor? Miért? Tehát nem orvos-, hanem kérdés-kísérleti regényt tart kezében az olvasó. A kí­sérletnek még nincs vége. A kor kérdez — a kor vála­szol. És a művész, a gon­­dolatjelnyi térben, rögzíti о történteket. Ez a dolga.

Next