Ambarcumjan, V. A.: Fejlődő világegyetem. Tanulmányok - Korunk könyvek (Bukarest, 1978)

s w H H и о и p hH > О Q о p *"3 H [Xj

Next