Andrásy József: Zorba lehelete.Elbeszélések, karcolatok (Kolozsvár, 2016)

A 20. század első évtizedeiben formálódott leghagyományosabb, ugyanakkor az olvasó számára a legkövethetőbb elbeszélői mo­dort és eszközkészletet használ­ja rövidprózáiban az önálló kötet­tel most bemutatkozó Andrásy József. Ami szövegeinek legandrásybb színét adja, az a változatos kör­nyezet, olykor utópia (amely né­ha ukróniával - valószerűtlen, elképzelt időbeliséggel - is tár­sul), illetve a történés átélésének közvetlensége, amely, ha nem is mindig a legkészségesebben, de gyakran átengedi a helyet az önmegfigyelésnek is. A háborús Olaszország, az elkép­zelt szanatórium, az ortodox ko­lostor környékén megesett med­vekaland vagy a bánsági vasút egy szárnyvonalának álomhelyszínné való átminősülése egyaránt le­bilincselő olvasmány, napszaktól függetlenül.

Next