Anghel, Paul: Ottomán éjszaka. Regény (Bukarest, 1986)

A regény különös történetével érdemes meg­ismerkednie az olvasónak. Az eredeti mű alcíme — a Zăpezile de-acum un veac (Százados havak) c. regény VI. könyve — jelzi, hogy a kötet csupán része egy azonos témakört feldolgozó regényciklusnak; vagy, ha úgy tetszik, egyik könyve a kilenc részre osztott egyetlen regénynek — a szerző saját bevallása szerint. Paul Anghel 1977-ben indította útjára a regényciklust, de furcsa módon a közzété­telt nem az első kötettel kezdte, amint az természetes lett volna, hanem az ötödikkel. Ezt követte egy év múlva, 1978-ban a har­madik könyv, majd ismét egy év múlva a hatodik könyv, a Noaptea otomană, ame ­lyet most Ottomán éjszaka címmel ajánlunk a magyar olvasóközönségnek. A regény eseményei — az 1877—78-as ro­mán függetlenségi háborút felelevenítő cik­lus gazdag cselekmény- és szimbólumrend­szerébe ágyazottan — a háború sorsdöntő pillanatát, Plevna elestét örökítik meg hűen, minden eszményítés és magasztalás nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom