Antal Attila: Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében - Kriterion Közelképek (Kolozsvár, 2003)

Next