Balázs Sándor: A predesztináció (Bukarest, 1978)

Látszólag rendhagyó könyv megírására vállalkozott a szerző: a marxista filozófiát világnézetének vallva pole­mikus párbeszédet kíván folytatni a predesztinációs tan híveivel. A protestantizmus és ezen belül a kálvinizmus problé­maköre rendkívül nagy sugarú. Vizsgálódását a kálvi­nista predesztinációs tanra, s legfőbbképpen az eleve­­elrendelés elméletének a hazai református irodalomban jelentkező megnyilvánulásaira korlátozza. Amikor a predesztináltság ma is föllelhető hitét a ráció ítélőszéke elé idézik, nincs szándékában valamiféle val­lási „diszkrimináció" alapján „antikálvinista" vitát indí­tani, egyetlen kálvinista dogma belső ellentmondásos­ságának kimutatásával nem akarja elvitatni a kálviniz­­mustól a maga egészében a társadalomfejlődésben játszott viszonylag haladó szerepét. Hriterian Balázs Sándor A predeszttiáciá

Next

/
Oldalképek
Tartalom